Аміачна селітра (нітрат амонію, азотнокислий амоній, амонійна сіль азотної кислоти)

Аміачна селітра

Аміачна селітра

- являє собою кристалічний порошок або гранули білого кольору з жовтуватим відтінком, сіль азотної кислоти. Добре розчиняється у воді, аміаку, піридині, метанолі, етанолі. У звичайних атмосферних умовах розкладається вкрай повільно.
Щільність 1,725 г/см³. Температура плавлення - 169,6° C, температура кипіння - 235° C, температура розкладання - 210° C.

Хімічна формула: NH4NO3

Аміачна селітра - сильний окислювач, у сухому вигляді вибухає від детонаторів. До механічних впливів (удар, тертя) не чутлива. При дії вогню та іскри на аміачну селітру загоряння не відбувається. При пожежах вона розкладається, виділяючи кисень, що підсилює горіння легкозаймистих предметів. При сильних пожежах складів, що містять велику кількість селітри, можливі вибухи внаслідок її бурхливого термічного розкладання та інтенсивного газоутворення.

Нітрат амоніюЗастосування аміачної селітри.

Сільське господарство.
Це добре розчинне високоефективне мінеральне амонійно-нітратне висококонцентроване добриво. Містить 34,4 % азоту. Для сільського господарства аміачна селітра випускається у вигляді гранул сферичної форми. Серед всіх добрив вона займає перше місце по використанню в сільському господарстві, яке становить 55-60 % ринку мінеральних добрив. Володіє високою гігроскопічністю, щоб не відволожується додають добавки поглинають вологу: мелений вапняк, крейда, фосфоритне борошно, фосфогіпс.
Застосовується для мінерального живлення культур при основному, передпосівному внесенні та для підживлення сільськогосподарських культур. Найбільша ефективність досягається при використанні аміачної селітри для ранньовесняного підживлення озимої пшениці, озимого ріпаку а також для внесення поверхнево чи локально до посіву або при посіві ярих культур, підживлення технічних, овочевих та баштанних культур. Високий ефект виходить при спільному внесенні з фосфором та калієм. Заборонено аміачну селітру вносити під огірки, кабачки, патисони та гарбузи, так як сприяє накопиченню нітратів!
Це добриво роблять у такий спосіб: азот пов'язують з воднем, у результаті реакції, що відбувається утворюється аміак; аміак згодом окислюється до азотної кислоти, і якщо з'єднати аміак з азотною кислотою, то вийде нітрат амонію тобто аміачна селітра. Така агрохімія буде містити азот у двох формах, тобто амонійний та нітратний (17 % амонійного та 17 % нітратного азоту, в сумі 34 % азоту).
Популярність аміачної селітри пояснюється його універсальністю, так як це добриво повсюдно використовується в сільському господарстві для будь-яких культур та на всіх видах грунтів.

Вибухові речовини.
Це вибухова речовина, однак її критичний діаметр (найменший діаметр циліндричного заряду вибухової речовини, при якому можливе поширення детонації) такий великий (для сирої неподрібненому селітри порядку декількох метрів), а сприйнятливість до детонації настільки незначна, що чистий селітру можна обробляти так само, як та інертні солі.
Найбільш широко у промисловості та гірничій справі застосовуються суміші аміачної селітри з різними видами вуглеводневих горючих матеріалів, інших вибухових речовин, а також багатокомпонентні суміші:
- Склади типу аміачна селітра/дизельне паливо (АСДТ);
- Рідка суміш аміачна селітра/гідразин (астролого);
- Водонаповнені промислові вибухові речовини (акванал, акваніт та інші);
- Суміші з іншими вибуховими речовинами (амоніт, детоніт та інші);
- Суміш з алюмінієвою пудрою (амонал).

Залежно від призначення аміачну селітру випускають двох марок: А та Б. А - для промисловості, Б - для сільського господарства. Допускається застосування селітри марки Б для промисловості. Для зменшення гігроскопічності та злежуваності у марку Б вводять різні кондиціонуючі добавки (доломітний, сульфатну або магнієву).

Фізико-хімічні показники аміачної селітри (нітрата амонію) ГОСТ 2-85:
Найменування показника Норма для марки та сорту
А Б
Вищий Перший Другий
Сумарна масова частка нітратного та амонійного азоту у перерахунку:
- на NH4NO3у сухій речовині, % не менш
- на азот в сухій речовині, %, не менше

98
Не нормується

Не нормується
34,4

Не нормується
34,4

Не нормується
34,0
Масова частка води, %, не більше:
- з сульфатною та сульфатно-фосфатної добавками
- з добавками нітратів кальцію та магнію

0,2
0,3

0,2
0,3

0,2
0,3

0,3
0,3
рН 10%-ного водного розчину, не менше
з сульфатно-фосфатної добавкою
5,0
4,0
5,0
4,0
5,0
4,0
5,0
4,0
Масова частка речовин, не розчинних в 10%-ном розчині азотної кислоти, %, не більше 0,2 Не нормується
Гранулометричний склад:
- масова частка гранул розміром від 1 до 3 мм, %, не менш
- масова частка гранул розміром від 1 до 4 мм, %, не менш
у тому числі
гранул розміром від 2 до 4 мм, %, не менш
- масова частка гранул розміром менше 1 мм, %, не більше
- масова частка гранул розміром більше 6 мм, %

93
Не нормується

Не нормується
4
0,0

Не нормується
95

80
3
0,0

Не нормується
95

50
3
0,0

Не нормується
95

Не нормується
4
0.0
Статична міцність гранул, Н/гранулу (кг/гранулу), не менше:
- з сульфатною та сульфатно-фосфатноїдобавками
- з добавками нітратів кальцію та магнію

5 (0,5)

10 (1,0)
8 (0,8)

7 (0,7)

5 (0,5)
Розсипчастість, не менш 100 100 100 100

Вимоги безпеки аміачної селітри (нітрату амонію) ГОСТ 2-85.
Аміачна селітра відноситься до малонебезпечних речовин. Гранично допустима концентрація у повітрі робочої зони виробничих приміщень - 10 мг/м³. Її пил при вдиханні помітної шкоди організму не приносить, але потрапляючи на частини тіла з найбільш сильним виділенням поту викликає роздратування та дерматити. За ступенем впливу на організм людини відноситься до 4-го класу небезпеки.

Аміачна селітра є окислювачем та пожежонебезпечної. Дерево, просочене селітрою, володіє значно більшою пожежонебезпекою, ніж звичайне дерево.
При температурі 210° C та взаємодії з сіркою, сірчаним колчеданом, кислотами, суперфосфатом, хлорним вапном, порошковими металами (особливо з цинком) розкладається з виділенням токсичних окислів азоту та кисню. Вирізняється кисень може викликати загоряння горючих матеріалів (мішків) і, як наслідок, пожежа. У разі забруднення селітри органічними матеріалами або при сильній пожежі розкладання аміачної селітри може перейти у вибух.
Пожежа, викликаний розкладанням селітри, слід гасити великою кількістю води.
Виробничі приміщення та лабораторії, в яких проводиться робота з селітрою (пакування, відбір та підготовка проб, проведення аналізів), повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією.

Упаковка, транспортування та зберігання.
Упаковка селітри проводиться у зварні поліетиленові мішки або у чотиришарові паперові мішки з поліетиленовим вкладишем масою 50 кг, також спеціалізовані контейнери - біг-беги, масою 500-800 кг. Горловини відкритих поліетиленових мішків (після їх заповнення) повинні бути заварені, а відкритих паперових мішків - зашиті машинним способом.

Транспортування здійснюється як в підготовленій тарі, так і насипом. Упаковану у мішки селітру перевозять всіма видами транспорту, крім повітряного (через підвищену пожежну небезпеку), в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажу, що діють на транспорті даного виду.
Неупакованих селітру для промисловості транспортують насипом у залізничних вагонах саморозвантажних типу мінераловоза або хопперцементовоза та автотранспортом з укриттям. За погодженням із споживачем неупакованих селітру для сільського господарства транспортують у залізничних вагонах саморозвантажних та автотранспортом з укриттям.
Аміачна селітра є небезпечним вантажем класу 1 Вибухові речовини та вироби, № ООН 0222 і перевозиться також під належним відвантажувальних найменуванням «Нітрат амонію».

Аміачну селітру зберігають у закритих складських приміщеннях, що захищають продукт від попадання атмосферних опадів. При зберіганні продукту насипом не допускати змішування з іншими видами добрив. Не допускати змішування з карбамідом.
Спеціалізовані м'які контейнери (біг-беги), допускається зберігати на відкритих майданчиках не більше 1 місяця.
Гарантійній термін зберігання - 6 місяців з дня виготовлення.

ТОВ “Компані “Плазма”® здійснює постачання мінеральних добрив зі складу у Харкові у строки та, на вигідних для Вас умовах.

 
  • Контактна інформація: Тел.: +38 (050) 402-50-58, (067) 620-06-27, (067) 696-77-22, (057) 750-70-47
    E-mail: genya_t@yahoo.com
  • Купівля та доставка товарів з Америки, Європи, Азії