Дікарбонові кислоти, Двоосновні карбонові кислоти

Дікарбонові кислоти

Двоосновні карбонові кислоти (дикарбонові кислоти)

це карбонові кислоти, що містять дві карбоксильні групи - COOH. Загальною формулою HOOC-R-COOH, де R будь-який двовалентних органічний радикал. Дікарбонові кислоти це тверді кристалічні речовини, які отримують загальними методами синтезу карбонових кислот.

В основі назви карбонових кислот лежать назви відповідних вуглеводнів. Наявність карбоксильної групи відбивається закінченням -ова.
Карбонові кислоти часто мають тривіальні назви: мурашина кислота, оцтова кислота, пропіонова кислота, масляна кислота, валеріанова кислота, капронова кислота, пальмітинова кислота, стеаринова кислота, акрилова кислота, олеїнова кислота, щавлева кислота, малонового кислота, янтарна кислота, адипінова кислота, лимонна кислота, яблучна кислота, D-винна кислота та інши.

Карбоксильні групи характерним чином впливають один на одного в залежності від їх взаємного розташування. Ця залежність проявляється, перш за все, у різному відношенні дикарбонових кислот до нагрівання. Щавлева та малонова кислоти розкладаються відповідно при 200 и 150 °C, отщепляя діоксид вуглецю. Янтарна, глутарова, адипінова, малеїнова та фталева кислоти при нагріванні легко перетворюються у внутрішні ангідриди.

Двоосновні карбонові кислотиФізичні та хімічні властивості дикарбонових кислот:
Всі дикарбонові кислоти являють собою тверді кристалічні речовини, розчинні у воді.
Взаємний вплив атомів в молекулах дикарбонових кислот призводить до того, що вони є більш сильними кислотами, ніж одноосновними. Двоосновні кислоти вступають у всі реакції, властиві одноосновних кислот, даючи два ряди похідних. Специфіка їх будови призводить до властивим їм реакцій освіти імідів. Хоча аміногрупа і має слабку негативним індуктивним ефектом, однак вона не збільшує кислотності карбокси у відповідних сполуках (амінокислотах), а надає їм амфотерні властивості з-за своєї основності.

Формула Тривіальна назва кислоти Темп. пл., °C d254 Розчинність у воді, при 20°C, г/100г Константи дисоціації (вода, 25°C)
К1 105 К2 105
НООССООН Щавлева 179,5 1,653 8,0 5900 6,4
НООССН2СООН Малонова 135 1,619 73,5 177 0,47
НООС(СН2)2СООН Янтарна 188 1,572 5,8 6,89 0,25
НООС(СН2)3СООН Глутарова 97,5 1,424 63,9 4,58 0,53
НООС(СН2)4СООН Адипінова 153 1,344 1,6 3,7 0,53
НООС(СН2)5СООН Пімелінова 105,7 1,291 5,0 3,3 0,48
НООС(СН2)6СООН Коркова 144 1,266 0,16 3,07 0,47
НООС(СН2)7СООН Азелаінова 106,5 1,225 0,24 2,82 0,38
НООС(СН2)8СООН Себанінова 134,5 1,207 0,1 2,82 0,26**
цис-НООССН=СНCOOН Малеінова 140 1,590 78,8* 1240 0,059
транс-НООССН=СНCOOН Фумарова 296 1,635 0,69* 93 4,13
НООСС=СCOOН Ацетілендікарбонова 179     1850 4,02
o-С6Н4(СООН)2 Фталева 234 1,593 0,57 122 0,39
m-С6Н4(СООН)2 Ізофталева 348 1,507 0,013 29 2,40
n-С6Н4(СООН)2 Терефталева Загоряння 1,510 0,0019* 29 3,47
Примітка:
* - при 25 °C;
** - при 100 °C.

Область застосування суміші дикарбонових кислот (СДК).
Суміш дикарбонових кислот використовується в будівництві, в хімічній промисловості для одержання бурштинової та глутарової кислот, а так само для отримання лакофарбових матеріалів та інше.

Хімічні показники СДК I та II сорту:

Показник I сорт II сорт
Кислотне число, мг КОН/г 700-900 700-900
Масова частка ванадію, %, не більше 0,005 1,0
Масова частка міді, %, не більше 0,015 2,5

СДК I сорту: колір - від світло-бежевого до світло-коричневого.
СДК II сорту: колір - від зеленого до сірого.

ТОВ “Компані “Плазма”® здійснює постачання хімічної продукції зі складу у Харкові у строки та, на вигідних для Вас умовах.

 
  • Контактна інформація: Тел.: +38 (050) 402-50-58, (067) 620-06-27, (067) 696-77-22, (057) 750-70-47
    E-mail: genya_t@yahoo.com
  • Купівля та доставка товарів з Америки, Європи, Азії