Сульфовуголь СК-1

Сульфовуголь

Сульфовуголь

- полуфункціональний сильнокислотний катионит, містить в якості йоногенних груп сульфогрупи, здатні до обміну іонами з електролітами. Являє собою тверду речовину у формі порошку, гранул, кристалів або пластин чорного кольору без запаху. Не розчинний у воді.

Сульфовуголь застосовується для хімічної водопідготовки (у фільтрах води у котельнях) для пом'якшення, зниження лужності (функція аніоніту) та знесолення води, яка застосовується для підживлення котлів на енергетичних об'єктах (ТЕС, ГРЕС, промислово-опалювальні котельні), а також вихідної води для технологічних процесів різних галузей промисловості, в яких вимог НД або технологічних регламентів не встановлюється необхідність використання питної води.

Сульфовуголь СК-1Сульфовуголь використовують також для вилучення катіонів з хімічно забруднених стічних вод, конденсатів та інших промислових вод та розчинів.

Сульфовуголь виготовляється сульфування кам'яного вугілля олеумом.
За величиною зерен сульфовугілля випускається двох марок: великий (СК) та дрібний (СМ).


Фізико-хімічні показники сульфоугля ТУ 2162-078-05015182-2001:
Найменування показника Норма
Динамічна обмінна ємність з заданим витратою регенеруючого речовини, мг•моль/дм³, не менш 180
Гранулометричний склад: масова частка зерен розміром
більше 1,25 мм, %, не менш
менше 0,25 мм, %, не більше

10
5
Масова частка води, % 35±5
Здатність до пептізаціі Фільтрат не повинен давати каламуті та забарвлюватися
Насипна маса сульфоугля, т/м³* Не нормується
Насипна маса сульфоугля після набрякання у воді, т/м³* Не нормується
* Насипна маса сульфоугля та насипна маса сульфоугля після набрякання у воді не нормується, але повинна визначатися для кожної партії та вказуватися в документі про якість.

Вимоги безпеки сульфоугля ТУ 2162-078-05015182-2001:
Ступінь токсичності 4
Основні властивості та види небезпеки
Основні властивості Тверде речовина. Порошок, гранули, кристали або пластини. Не розчинний у воді.
Вибухо- та пожежонебезпечність Пожежобезпечний, є пальним важкозаймистим речовиною, при контакті з киснем повітря здатний до самонагрівання та самозаймання. Легко займається від іскор та полум'я. Знову спалахує після гасіння. Пил утворює з повітрям вибухонебезпечні суміші. При горінні може виділяти токсичні гази.
Для запобігання можливого самозаймання при зберіганні сульфоугля необхідно регулярно контролювати температуру всередині штабеля. При виявленні гріються мішків за штабелем має бути встановлено щоденне спостереження. Якщо температура всередині штабеля досягає 450 °C, мішки з штабеля розкладають висотою в один ряд до повного охолодження. Потім їх складають в окремий штабель заввишки не більше шести мішків.
Небезпека для людини Малотоксичний. Пил сульфоугля може викликати подразнення органів дихання, зору та шкіри людини. Здатністю до кумуляції пил сульфоугля не володіє. При пожежі та вибухах можливі опіки та травми.
Засоби індивідуального захисту При загорянні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-20, захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом марки РПГ з патроном А, промисловим протигазом малого габариту ПФМ-1, універсальним респіратором "Сніжок- КУ-М".
Захисний костюм, бавовняні рукавиці, захисні окуляри, респіратор. Після закінчення роботи необхідно прийняти душ.
Необхідні дії у аварійних ситуаціях
Загального характеру Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону у радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. Видалити сторонніх. Дотримуватися заходи пожежної безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор.
При витоку, розливі та розсипу Прокидання захистити земляним валом, засипати інертним матеріалом, зібрати у сухі ємкості.
У разі розсипання при вантажно-розвантажувальних роботах або утворення залишків сульфовугілля слід зібрати у мішки. Зібраний продукт відправити на полігон зберігання промислових відходів.
При пожежі У зону аварії входити у захисному одязі та респіраторі.
При загорянні гасити з максимальної відстані тонкорозпиленою водою зі змочувачем, вуглекислотним вогнегасником, повітряно-механічної та хімічної пінами. У разі загазованості слід застосовувати протигаз марки БКФ.
Нейтралізація Прокидання зібрати та вивезти для утилізації з дотриманням заходів пожежної безпеки.
Заходи першої допомоги Спокій, тепло, свіже повітря, чистий одяг. Очі та шкіру промити водою. При опіках - асептична пов'язка; викликати швидку допомогу.

Сульфовуголь пожароопасен, є пальним важкозаймистою речовиною, при контакті з киснем повітря здатний до самонагрівання та самозаймання, за ступенем впливу на організм відноситься до речовин 4-го класу небезпеки.

Упаковка, транспортування та зберігання.
Сульфовуголь упаковують у поліетиленові мішки. Допускається пакування продукту в іншу тару, що виключає контакт сульфоугля з повітрям та забезпечує збереження якості продукту при транспортуванні та зберіганні.
Сульфовуголь, упакований у мішки, транспортують залізничним, автомобільним транспортом у критих транспортних засобах. По залізниці упаковану продукцію транспортують вагонними відправками.
Сульфовуголь зберігають в упаковці виробника у закритих складських приміщеннях у штабелях. Розміри штабеля повинні бути не більше 10×2×2 м, та прохід між штабелями повинен бути завширшки 1 м.
Гарантійній термін зберігання - 1 рік з дня виготовлення.

ТОВ “Компані “Плазма”® здійснює постачання хімічної продукції зі складу у Харкові у строки та, на вигідних для Вас умовах.

 
  • Контактна інформація: Тел.: +38 (050) 402-50-58, (067) 620-06-27, (067) 696-77-22, (057) 750-70-47
    E-mail: genya_t@yahoo.com
  • Купівля та доставка товарів з Америки, Європи, Азії