Промислова хімія

Промислова хімія

Промислова хімія

(технічна хімія) має широкий спектр застосування в технологічних процесах різних галузей промисловості, будівництва, комунального господарства, тощо.

Хімічна промисловість та сучасний світ окремо один від одного вже й уявити не можна. Промислова хімія - це та продукція, яку ми використовуємо практично скрізь і щодня. Попит на продукцію промислової хімії не тільки не убуває, а зростає з кожним днем. Практично жодне виробництво, жодна економічна галузь не може повноцінно працювати та розвиватися без тієї продукції, що виробляється в цій галузі. Енергетика, будівництво, промисловість і сфера послуг та багато інших галузей гостро і постійно потребують промислової хімії. Саме тому, галузь, якщо її взяти в порівнянні з іншими галузями нашої країни, залишається дуже активною та рухливою.

Найменування Од. ізм. Ціна, грн
Адипінова кислота (гександіова кислота, 1,4-бутандікарбонова кислота) тонна 22500
Активоване вугілля тонна дог.
Алюмінієві порошки ПА-0, ПА-1, ПА-2, ПА-3, ПА-4 тонна 39000
Алюміній сірчанокислий (сульфат алюмінію) тонна дог.
Алюмохромфосфатне сполучна (АХФС, клей високотемпературний) кг. 27,5
Аміачна селітра (нітрат амонію, азотнокислий амоній, амонійна сіль азотної кислоти) тонна 3200
Амоній хлористий (хлорид амонію, нашатир) тонна 5100
Амофос тонна 5000
Ангідрид хромовий (хромова кислота, трехокись хрому, оксид хрому) тонна 49000
Анионит (смола іонообмінна) тонна дог.
Антрацит фільтрант тонна дог.
Барій вуглекислий (карбонат барію) тонна 6500
Барій хлористий (хлорид барію, барій хлористий 2-водний) тонна 10000
Бензойна кислота (бензолкарбонова кислота) тонна дог.
Бітум нафтовий дорожній в'язкий 60/90 тонна 5000
Борна кислота (ортоборна кислота) тонна 11500
Бура (тетраборат натрію декагідрат, бура десятіводная, натрій борнокислий, борат натрію, тетраборат динатрію) тонна дог.
Віск парафіновий нафтовий ЯВ-1 тонна 16000
Гексаметафосфат натрію (натрію поліфосфат, сіль Грахама) тонна дог.
Гексаметилендиамин (гексан-1,6-діамін, 1,6-гександіамін, 1,6-діаміногексан) тонна 63000
Гексан (гексановий розчинник, гексан екстракційний) кг 22
Гидразин-гідрат (діамід) тонна 61000
Гідро-Ікс кг дог.
Гідроксид калію (гідроокис калію, калієвий луг, каустичний поташ, гідрат окису калію, їдкий калій, кали едкое) тонна дог.
Гідроксид літію (гідроокис літію, літієвий луг, гідрат окису літію, їдкий літій) тонна дог.
Гідросульфід натрію (натрій сірчистий кислий, сульфогідрат натрію, бісульфід натрію) тонна дог.
Гіпохлорит натрію (натрій хлорноватістокислий) тонна дог.
Глет свинцевий (оксид свинцю, монооксид свинцю, технічний окис свинцю) тонна дог.
Гліцерин (1, 2, 3-трігідроксіпропан, 1, 2, 3-пропантриол) кг. дог.
Глюконат кальцію (кальцієва сіль глюконової кислоти) тонна дог.
Гумати (гумат натрію, гумат калію) кг 70
Діамонійфосфат (гідрофосфат амонію, диаммофос) тонна дог.
Дибутилфталат (дибутиловий ефір ортофталевої кислоти, пластифікатор ДБФ) кг. 33
Дикарбонові кислоти (суміш) тонна дог.
Діоксид титану (двоокис титану) тонна 19000
Діоктилфталат (діоктіловий ефір ортофталевої кислоти, фталева кислота, пластифікатор ДОФ) тонна дог.
дихлорантин (1,3-дихлор-5,5-диметилгілантоін) кг 48,70
Дихромат калію (калію біхромат, діохромат калій, калієвий хромпик) кг 70, 9
Дициандиамид, ч. (ДЦД, ДЦДА, N-ціаногуанідін, діціціаногуанідін) кг дог.
Діетілентріамін (імінодіетіламін, біс-(2-аміноетил)-амін, 1,2-етандіамін) тонна 57000
Дубитель хромовий (хром основний сірчанокислий, сульфат хрому основний) тонна 12000
Залізний купорос (залізо сірчанокисле, сульфат заліза) тонна 900
Рідке скло (силікат натрію, силікат калію) тонна 2500/9200
Вапно гашене (гідроксид кальцію, вапно гідратне, вапно пушонка) тонна дог.
Вапно негашене (оксид кальцію, оксид кальцію, вапно кипелка) тонна дог.
Вапно хлорне тонна 6700
Ізопропіловий спирт (2-пропанол, ізопропанол, діметілкарбінол) тонна дог.
Калієва селітра (калій азотнокислий, нітрат калію, калійна селітра) тонна 11000
Калій вуглекислий (поташ, карбонат калію) тонна дог.
Калій хлористий (хлорид калію) тонна 7500
Кальцієва селітра (кальцій азотнокислий, нітрат кальцію, норвезька селітра) тонна 3500
Кальцій хлористий (хлорид кальцію, кальцієва сіль соляної кислоти) тонна 4500
Кальцію карбонат (вуглекислий кальцій, крейда, кальцієва сіль вугільної кислоти) тонна дог.
Каніфоль соснова тонна 37000
Карбамід (сечовина, діамід вугільної кислоти) тонна 4000
Карбід бору кг 100
Карбід кальцію тонна 11500
Карбонат літію (літієва сіль вугільної кислоти, літій вуглекислий) тонна 75000
Карбюризатор деревинновугільний кг 6,00
Катіоніт КУ-2-8 (смола іонообмінна) тонна 23000
Крон цинковий (тетраоксихромат цинку) кг 65
Ксилол нафтовий (діметілбензол) тонна дог.
Лабомид тонна 7000
Лаурилсульфат натрію (натрієва сіль лаурілсульфокіслоти) тонна дог.
Лігносульфонати технічні (лігносульфонат натрію, натрієва сіль лігносульфонових кислоти) тонна дог.
Лізин тонна 23500
Магній хлористий (хлорид магнію, бішофіт) тонна дог.
Малеїновий ангідрид (ангідрид малеїнової кислоти, 2,5-фурандіон) кг. 52
Марганець сірчанокислий (сульфат марганцю) тонна 9000
Мідний купорос (сульфат міді, мідь сірчанокисла 5-водна) тонна 23600
Меламін (тріамід цианурової кислоти) тонна дог.
Метабісульфіт натрію (піросульфіт натрію, натрій піросернистокислий) тонна дог.
Метасилікат натрію (силікат натрію, кремнекислий натрій, натрієва сіль метакремневой кислоти) тонна дог.
Метіонін тонна 54000
Монокальцийфосфат (монофосфат кальцію) тонна 7200
Монокалійфосфат (монофосфат калію, калій фосфорнокислий, дигідрофосфат калію) тонна дог.
Моноетаноламін (етаноламін, 2-аміноетанол, спирт аміноетіловий) тонна дог.
Мурашина кислота (метанова кислота) тонна 12000
Мило господарське, 72 % шт 1,65
Натрієва селітра (натрій азотнокислий, нітрат натрію, чилійська селітра) тонна 4600
Натрію біхромат (натрій діохромат, натрієвий хромпик) тонна 49000
Неохлор кг. дог.
Нікель тонна дог.
Нітрид бору кг 350
Нітрит натрію (натрій азотистокислий) тонна 11000
Окис кобальту (оксид кобальту) тонна дог.
Окис хрому (оксид хрому) тонна 50500
Окис цинку (білила цинкові, оксид цинку) тонна 20500
Оксид магнію (палена магнезія, окис магнію) тонна 7400
Оксид марганцю (окис марганцю, марганець монооксид) тонна дог.
Оксид нікелю (окис нікелю, нікелю монооксид) тонна дог.
Оксіетіліденфосфонова кислота (ОЕДФ кислота, ОЕДФК) тонна 30500
Олово двухлористое (дихлорид олова, олово хлорид дигідрат, олов'яна сіль) тонна дог.
Парафіни нафтові тверді П-2, Т-1, Т-2 і Т-3 тонна 18000
Пентаеритрит (тетрагідроксінеопентан, тетраметілолметан) тонна дог.
Перборат натрію (пероксоборат натрію, надборнокислий натрій) тонна дог.
Перекис водню (пероксид водню, пергідроль, гидроперит) кг дог
Перкарбонат натрію (персоль, пероксісольват карбонату натрію) кг 9
Персульфат амонію (пероксодисульфат амонію, надсірчанокислий амоній) тонна дог.
Пігмент червоний залізоокисний кг дог.
Пирофосфат натрію (натрій дифосфат, натрій фосфорнокислий піро) тонна дог.
Полиакриламид-гель кг 6,00
Порошок мідний ПМС-1 тонна 110000
Пропіленгліколь (пропандіол, діоксіпропан) кг 25
Протеїн картопляний (картопляний білок) кг дог.
Пудра алюмінієва ПАП-1 ПАП-2 тонна 43000
Сажі білі (дисперсний кремнезем, оксид кремнію) БС-50, БС-100, БС-120 кг 17
Сірка мелена тонна дог.
Силікагель (кремній діоксид аморфний, ангідрид кремнієвої кислоти) кг дог.
Змочувачі (речовини допоміжні) ОП-7 та ОП-10 тонна 11500
Cода кальцинована (натрій вуглекислий, карбонат натрію) тонна 3100
Сода каустична (їдкий натр, гідроксид натрію, натрієва луг) тонна 6500
Стеарат кальцію (кальцій стеариновокислий, кальцієва сіль стеаринової кислоти) тонна 19000
Стеарат магнію (магній стеариновокислий, магнієва сіль стеаринової кислоти) тонна 25000
Стеарат натрію (натрій стеариновокислий, натрієва сіль стеаринової кислоти) тонна 25500
Стеарат цинку (цинк стеариновокислий, цинкова сіль стеаринової кислоти) тонна 22000
Сульфамінова кислота (амідосульфонова кислота, моноаміди сірчаної кислоти, амідосерна кислота, сульфамідна кислота, аміносульфонова кислота, амідосульфокіслота, сульфамова кислота) тонна 12000
Сульфат амонію (амоній сірчанокислий, амонійна сіль сірчаної кислоти) тонна 2200
Сульфат барію (барій сірчанокислий, сірчанокисла сіль барію) тонна дог.
Сульфат кобальту (кобальт сірчанокислий, кобальтовий купорос) тонна дог.
Сульфат магнію (магній сірчанокислий, магнезія, гептагідрат сульфату магнію, магнієва сіль сірчаної кислоти) тонна дог.
Сульфат натрію (натрій сірчанокислий) тонна 1500
Сульфат нікелю (нікель сірчанокислий 7-водний, сульфат нікелю гептагідрат, нікелевий купорос) кг 80,4
Сульфат цинку (цинк сірчанокислий, цинковий купорос) тонна дог.
Сульфід натрію (натрій сірчистий) тонна дог.
Сульфит натрію (натрій серністокіслий, двонатрієва сіль сірчистої кислоти) тонна 10000
Сульфонол (суміш натрієвих солейалкилбензолсульфокислоти) тонна дог.
Сульфоуголь СК-1 тонна 8000
Сурик свинцевий тонна дог.
Сурма тонна дог.
Толілтріазол (метілбензотріазол) тонна дог.
Треонін (L-Треонін кормовий, α-амино-β-оксимасляна кислота) кг 31
Триокис сурми (оксид сурми (III)) кг дог.
Трикальційфосфат (кальцію фосфат кормовий) тонна 4800
Тринатрійфосфат (натрію фосфат) тонна 7000
Триполифосфат натрію тонна 12000
Вуглелужні та гуматнокаліевие реагенти тонна дог.
Уротропин (гексаметилентетрамін, гексамін, метенамін, урізол) тонна дог.
Флюси зварювальні тонна 8045-10170
Формалін (формола, водометанольний розчин формальдегіду) тонна дог.
Форміат кальцію (кальцій муравьінокіслий) тонна 9500
Форміат натрію (натрій муравьінокіслий) тонна 7000
Фосфат калію (калій фосфорнокислий) тонна 19500
Фталевий ангідрид (ангідрид фталевої кислоти, ізобензофуран-1,3-діон, ангідрид 1,2-бензолдікарбоновой кислоти) тонна дог.
Фурфуріловий спирт тонна 60000
Хлорид нікелю (нікель хлористий 6-водний, нікель хлорид гексагідрат) тонна дог.
Хлорпарафін ХП470А (парафін хлорований рідкий) м³ та налив 10200
Целюлоза волокниста кг 20
Цинк хлористий (хлорид цинку) кг 14,8
Шлаки доменні гранульовані (шлаки металургійні) тонна дог.
Щавелева кислота (етандіова кислота) тонна 17800
Екстракт квебрахо кг дог.
Екстракт мімози тонна 19000
Етилацетат (етиловий ефір оцтової кислоти) тонна дог.
Етиленгліколь (моноетиленгліколь, гліколь, 1,2-діоксіетан, 1,2-етандіол) тонна 13800
Решта хімічна продукція:
Найменування Од. ізм. Ціна, грн
Жікость гідрофобізірующая ГКЖ 136-41 (полімер етілгідросілоксана) кг 60
Інгібітори корозії, піногасники, бактерициди кг 16
Клей М-88, М-88-1, М-88-2, Т-13, Т-131, Т-132 (г/х вулка-ція) кг 24
Коагулянт для фарбувальних камер тонна 6100
Моноаммонийфосфат тонна 1450
ПВА кг 5,4
Піноутворювач кг 6,9
Поліетиленгліколі (ПЕГі) кг дог.
Пирогаллол А, чда кг 512,5
Селен тонна дог.
Трихлоретилен сорт 1 тонна 6000
Флюси 34А, ПВ-209Х, 235 для паяння та зварювання. стали кг 91
Електроліт калієво-літієвий тонна 3400
Електродна маса тонна 2000

ТОВ “Компані “Плазма”® здійснює постачання хімічної продукції зі складу у Харкові у строки та, на вигідних для Вас умовах.

 
  • Контактна інформація: Тел.: +38 (050) 402-50-58, (067) 620-06-27, (067) 696-77-22, (057) 750-70-47
    E-mail: genya_t@yahoo.com
  • Купівля та доставка товарів з Америки, Європи, Азії